ABC-bokstavslek på Västmanlands läns museum. 2015.
ABC-bokstavslek på Västmanlands läns museum. 2015.

Läsfrämjande, litteratur och språk är ett aktuellt och prioriterat område i Västmanlands regionala kulturplan. Med stöd från Kulturrådet genomförde Region Västmanland ett läsfrämjande projekt 2015-2017.
 

Projektets titel Vem äger språket? lyfter en relevant frågeställning. Temat inkluderar det vidgade textbegreppet som även omfattar berättande, kroppsspråk, bild- och formspråk. Vem äger språket? vill främja olika sätt att läsa och ett interkulturellt förhållningssätt.

Under projektperioden arbetade många aktörer i Västmanland med att hitta modeller och metoder för läsfrämjande verksamhet.  Projektet Vem äger språket? har en mycket bred syn på bred syn på läsfrämjande verksamhet.

Projektledare för Vem äger språket? var Cajsa Broström.

Efter projekttiden fortsätter Vem äger språket? att vara samlingsnamnet för det läsfrämjande arbetet som sker via Kulturutveckling, Region Västmanland i samarbete med folkbiblioteken och andra aktörer i länets tio kommuner.

Vem äger språket? utvecklas kontinuerligt genom inspirationsdagar, workshops, nätverksmöten och genom att erbjuda stöd till projektansökningar och kompetensutveckling.

Denna blogg är också tänkt som inspiriation kring läsfrämjande verksamhet med goda exempel på modeller och metoder som prövats i Västmanland.

med stöd från