Modeller och metoder för läsfämjande

Beskrivning av projektet Jalla tillsammans som inspirerat aktörer i Västmanland. Foto: Cajsa Broström
Beskrivning av projektet Jalla tillsammans som inspirerat aktörer i Västmanland. Foto: Cajsa Broström

En stor del av Vem äger språkets projektmedel har gått till att erbjuda aktörer i Västmanland att söka medel för att få möjlighet att pröva nya modeller och metoder för läsfrämjande verksamhet. Det har varit både små och stora projekt som prövats under dessa tre år. Vem äger språket? tror på den kraft som kommer när de lokala aktörerna själva har fått skapa en egen projektidé kring en modell som de vill utveckla.

Dessa projektmedel har blivit ett incitament till att hitta samarbeten mellan flera aktörer i Västmanlands kommuner. Fler personer har blivit involverade i Vem äger språket? och många fler läsfrämjande aktiviteter har därför kunnat prövas. De som har jobbat lokalt har utvecklats sina kunskaper i att skriva projektansökningar och tack vare Vem äger språket? har olika personer i samma kommun fått kontakt med varandra och börjat samarbeta.

Medel för läsfrämjande aktiviteter Höst 2017

Inom ramen för projektet Vem äger språket? kan aktörer i Västmanland söka medel för att arbeta med modeller och metoder för läsfrämjande aktiviteter för att ge många vägar till språket.
 
Inom projektet är det viktigt med samverkan mellan flera aktörer. Aktiviteter som hittar samarbeten mellan olika aktörer prioriteras.
 
Tanken är att dessa projektmedel blir en start och en möjlighet att koppla samman olika aktörer i samma kommun eller regionalt.
 
 Vem äger språkets projektledare fungerar som ett bollplank och inspiratör till de som har idéer eller önskar support kring läsfrämjande och lässtimulans på olika sätt.
 
 Just nu går det inte att göra någon ansökan till projektet. Projkettiden är slut och redovisning och planering av hur det läsfrämjande arbetet ska fortsätta utvecklas i länet pågår.

På Region Västmanlands webbplats kan aktörer i Västmanland hitta blanketten för ansökan av medel från Vem äger språket för att få stöd för att genomföra ett delprojekt.

OBS! Ej möjligt att söka just nu!

 

ABC bokstavslek på västmanlands läns museum. 2015.
ABC bokstavslek på västmanlands läns museum. 2015.
Skalskulptur. En löpare från Undrien.
Skalskulptur. En löpare från Undrien.
En pojke leker med en drake i projektet Sagospråk.
En pojke leker med en drake i projektet Sagospråk.