Det hände 2015:

Regionala arrangemang:

Kulturting 2015 Vem äger språket

Kulturtinget är ett tvådagarskonferens som fungerar som ett samverkansprojekt och en mötesplats mellan Landstingen och Regionerna i Sörmland, Örebro, Uppsala och Västmanland.

Kulturtinget riktar sig till tjänstemän, politiker, chefer, kulturarbetare och liknande aktörer i dessa län.

2015 års tema för Kulturtinget var just "Vem äger språket?" och fungerade som en kick off för hela projektet.

Varje kommunbibliotek i Västmanland erbjöds en fri plats på Kulturtinget genom projektet.
 

Henry Bowers om XX foto: XX
Henry Bowers om XX foto: XX

seminarieserien

Engagerade seminariedeltagare. Foto: Cajsa Broström Engagerade seminariedeltagare. Foto: Cajsa Broström

Vem äger språket- seminarieserie i tre delar

Under hösten arrangerades tre halvdagsseminarier i tre olika kommuner med läsfrämjande i fokus.

Seminarierna varvade de bästa föreläsarna från Kulturtinget med pågående läsfrämjande aktiviteter i vårt län. Övergripande teman för seminarieserien var: Läsmiljöer, språk och lässtimulans samt flerspråkighet och integration.

Sammanlagt besöktes seminarieserien av 160 deltagare.

Deltagarna var förskolepersonal, specialpedagoger bibliotekspersonal, fritidsledare, lärare, rektorer, studieförbundspersonal från hela Västmanland.

 

Delprojekt som fått stöd under 2015:

Inom projektet har olika aktörer bidragit till att utveckla metoder och modeller för läsfrämjande verksamhet i hela Västmanland. Sammanlagt 11 delprojekt har genomförts under 2015.
 
Modingarna och alfabetet – Utställning och arrangemang med författaren och poeten Annelie Salminen i samband med utställningen  ABC bokstavslek på Västmanlands Länsmuseet i Västerås under maj-augusti 2015. Samt en Västmanlandsturné med Modingarna och alfabetet för att folkbilda kring språk och normer, på biblioteken i Västmanland.  Kontakt Annelie Salminen.  
 
Teamreader - läsfrämjande aktiviteter i samarbete mellan idrottsföreningar, fritidsgård och bibliotek. Ansvariga för projektet är Västerås stadsbibliotek och Västmanlands idrottsförbund. Projektet fortsätter under 2016 med en utvidgning till fler kommuner i Västmanland och får även eget stöd från Statens kulturråd. Kontakt : Åsa Goos, Västerås stadsbibliotek eller Marie Persson, Västmanlands idrottsförbund.
 
Litteralajk – Läsfrämjande aktiviter på Erikslund Shopping och ett litteralajv på Västerås stadsbibliotek i samband med Västerås stads litteraturfestival Litteralajk. Kontakt: Västerås stadsbibliotek, Åsa Goos.
 
Integrationsfotboll – Ett samarbete mellan idrottsförening, bibliotek och asylboende för att genomföra en språkutvecklande fotbollsturnering i Norberg. Kontakt Eva-Lena Silva, Norbergs kommun.
 
Läsfrämjande arbete i förskoleklass – Samarbete mellan biblioteks- och skolpersonal och dramapedagog kring högläsning, böcker och dramalek för att främja läsförståelse och fantasi för elever i förskoleklass. Arbetet avslutades med att varje deltagande elev fick en bokgåva. Kontakt: Pia Carlsson, Norbergs bibliotek.
 
Linje 500 – Samarbete mellan flera bibliotek för att nå unga på deras fritid genom att prova olika arbetssätt och metoder för läsfrämjande arbete med bl a böcker på bussarna. Projektet vände sig till ungdomar mellan 13-19 år och i första hand de ungdomar som använder bussar för att åka till skolan och olika fritidsaktiviteter. Biblioteken i Avesta, Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg, Kolsva och Köping samarbetar i detta projekt. Kontakt: Anette Gripenberth, Köpings stadsbibliotek.
 
Språkcafé och läxhjälp – Tunadalskyrkan i Köping arbetar sedan flera år med att språkträning och skapa integration mellan gamla och nya svenskar. I detta delprojekt utvecklade de verksamheten för att vara mer digitala. Kontakt: Anette Karlsson, Tunadalskyrkan.
 
Nagijala - en kulturupplevelse för nyanlända elever med arabiska som modersmål. I ett samarbete med bibliotek, skola och en palestinsk teatergrupp som spelades Bröderna Lejonhjärta på arabiska – med svensk sammanfattning under hösten 2015. Efter föreställningen arbetade de sedan vidare med berättelsen i skolan,  i grupper och med modersmålslärare genom böcker, ljudböcker och filmer.  Kontakt: Louise Jeurling, Arboga stadsbibliotek.
 
Att dansa en bok! – Ett samarbete mellan biblioteket och Musik- och dansskolan i Arboga. En bokcirkel startades i en befintlig dansgrupp. Barnbibliotekarien stöttar dansgruppen med urval, inköp och ingångar till boken. Efter avslutad läsning formar dansgruppen en egen koreografi inspirerad av bokens tema. Dansen framförs inför publik tillsammans med valda delar av texten under våren 2016. Kontakt: Louise Jeurling, Arboga stadsbibliotek.
 
Berätta! Skriv! Filma! – läsfrämjande aktiviteter som tar avstamp i dramathrillern Jordskott som till största delen är inspelad i Sala. Under projektet får unga läsa, berätta, skriva och skapa film på olika sätt. Arbetet är ett samarbete mellan bibliotek, fritidsgård, Tärna folkhögskola, studieförbund, företagarcentrum, föreningar, civilsamhället och kulturaktörer. Kontakt: Petra Jablonski, Sala kommun.
 
Läs en bok med mig – Ett läsfrämjande projekt till alla 3-åringar i Köpings kommun. Syftet var att uppmuntra och engagera föräldrar till barn födda 2012 till att läsa mer och regelbundet för sina barn. Detta sker genom att biblioteket i samarbete med förskolan aktivt arbetar med böcker och läsning. Alla barnen fick en bokgåva och en inbjudan till bibliotekets familjelördagar och de föreställningar och utställningar som finns på biblioteket. Projektet har även fokus på barn som inte finns i förskolan. Projektet är ett samarbete mellan bibliotek, SFI-undervisningen (svenska för invandrare) och förskolor. kontakt: Helena Lindström, Köpings Stadsbibliotek.

För mer information om något av projekten kan du kontakta Vem äger språkets projektledare Cajsa Broström.