cykelbiblioteket i hallstahammar

Samuel Habtemaram arbetar med cykelbiblioteket i Hallstahammar.
Samuel Habtemaram arbetar med cykelbiblioteket i Hallstahammar.

Cykelbiblioteket kommer under sommaren att dyka upp på olika ställen runtom Hallstahammar och Kolbäck. Det är en cykel med en stor låda framtill med plats för böcker och andra medier.

Syftet med Cykelbiblioteket är att ge människor tillgång till relevant, inspirerande litteratur, i rätt format, på rätt plats och vid rätt tidpunkt. Därför väljer Kulturhuset i Hallstahammar att gå utanför det traditionella biblioteket för att skapa en större flexibilitet för kommunens invånare och för att sprida läslust där den behövs som mest.

Målgrupper för cykelbiblioteket är först och främst kvinnor och flickor i utanförskap, ensamkommande barn samt nyanlända och andra asylsökande.  Men förhoppningen är att alla invånare i Hallstahammars kommun får gläjde av verksamheten.

Med medel från Vem äger språket har Hallstahammars kommun köpt in och anpassat en el-lastcykel till de behov som Hallstahammars bibliotek har av en flexibel, mobil och miljöanpassad lösning för uppsökande formell och informell läsfrämjande verksamhet.

Nu pågår ett arbeta för att etablera ett antal kontakter med civilsamhället och andra organisationer i syfte att hitta nya vägar för det läsfrämjande arbetet.

En dé för framtiden är att skapa ett årshjul som innehåller en kartläggning av platser och evenemang där Cykelbiblioteket ska ha en närvaro med ett anpassat utbud av böcker eller andra medier.

Genom Cykelbiblioteket vill kommunen motverka ojämlika/ojämställda strukturer genom att jobba specifikt mot målgruppen flickor/kvinnor i underprojektet "Cykla med cykelbiblioteket" där deltagarna själva får cykla och får utbildning till att bli läsambassadörer. Genom att deltagarna i detta sammanghang är fyskiskt aktiva genom att cykla leder detta till både förbättrad psykisk och fysisk folkhälsa samt normaliserar ökad individuell rörlighet. Detta görs i samarbete med folkbildningen.

Cykelbiblioteket vill nå nya målgrupper av läsare och användare av bibliotekets service, samt öka kännedomen om biblioteket i kommunen. Cykelbiblioteket vill hitta en fungerande modell för proaktivt läsfrämjandearbete i offentliga sammanhang där det tidigare inte funnits tillgång till böcker eller personal att föra litteratursamtal med.
 
Cykelbiblioteket är ett integrationsprojekt finansierat av Landstinget Västmanland genom Vem äger språket samt till största delen av Länsstyrelsen.
 
För mer information om projektet kontakta Emil Berglund, kulturutvecklare i Hallstahammars kommun, Tfn 0220-241 14, emil.berglund@hallstahammar.se