HOBS –  Med dans som uttrycksmedel

Riksförbundet HOBS- Hälsa oberoende av storlek- har varit verksamt sedan 1995 och arbetar aktivt med hälsofrågor i både stort och smått, utifrån ett brukar- och patientperspektiv. HOBS är en ideell medlemsorganisation som drivs helt utan vinstintresse och partipolitiskt och religiöst obunden. HOBS utgår från individens rätt till en individuell hälsa utifrån sina villkor och situationer genom att skapa en sund och positiv syn till psykisk, fysisk och social hälsa. HOBS nätverk sträcker sig på både lokal, nationell och internationell nivå genom samarbete med landsting, kommuner, skol- och barnomsorg, politiker och den ideella sektorn. HOBS har en lokalförening i Västmanlands län.

Under våren 2016 har föreningen byggt upp sin barn och ungdomsverksamhet I-HART genom samarbete med skolhälsovården, och landstinget Västmanlands barnmottagning.

Vem äger språket har gett stöd till verksamheten för att de ska kunna genomföra projektet Med dans som uttrycksmedel. Dansprojektet drivs av HOBS Västmanlands läns lokalförening.
 
Genom dansprojektet vill föreningen skapa en trygg plats där det ges möjlighet för ungdomar att lära känna sig själv samt sin egen kropp. Dansen ger en möjlighet till ett alternativ sätt att uttrycka sig. Tanken med projektet är att deltagarna kommer att få prova på olika övningar och tekniker för att lära känna sin kropp samt att de ska få möjlighet att berätta. Vad de vill berätta/uttrycka bestämmer deltagarna. Tillsammans hjälps gruppen sedan åt att uttrycka dessa berättelser.

Målet med dansprojektet är att få ungdomarna att bli medveten om den egna kroppen samt att acceptera den man är. Många ungdomar bär på känslor som man på olika sätt kan eller behöver få hjälp att uttrycka. Genom dansen skapas en trygg gruppaktivitet som ges möjlighet till att uttrycka känslor, beskriva händelser och våga visa känslor.

I projektet samarbetar HOBS Västmanland med Studiefrämjandet. Ett höstlovsläger – för barn- och ungdom med Tema DANS planeras just nu.

För mer information om projektet kontakta projektledare Monica Andreasson.