läseklubb för nyanlända

Instruktioner för första träffen. Foto: Tinalina Karlsson Glöde
Instruktioner för första träffen. Foto: Tinalina Karlsson Glöde

Skiljebo bibliotek erbjuder elever i förberedelseklasserna på Skiljeboskolan att vara med i en läseklubb.
Detta är elever som är ensamkommande barn eller här med familj som på olika sätt behöver tillägna sig det svenska språket.

Bibliotekarierna har i dialog med svenskalärare och modersmålslärare kommit överens om formerna för läseklubben. Läseklubben är till för elever som på olika sätt behöver tillägna sig det svenska språket. Biblioteket får ofta besök av nyanlända elever som kommit en bit på vägen i sitt tillägnande av det svenska språket, men som vill läsa mer och utveckla sitt språk mer genom att läsa högt och prata om handlingen i böckerna de läser. Därför är läseklubben är till för intresserade elever som gillar läsning och som vill delta på sin fritid. 

Klubben är inte kopplad till skolundervisningen på något sätt utan syfte är att stimulera till lustfylld läsning och på så sätt bidra till deras utveckling av det svenska språket.

På träffarna läser de högt ur böcker barnen själva väljer, diskutera handlingen, tar upp och förklarar svåra ord mm och tipsar vidare om andra bra böcker att läsa. Barnen i läseklubben ska får också välja böcker att köpa in ur en bokkatalog. Läsandet kan även utmynna i eget skrivande.

Läseklubben fortsätter även under våren 2017.

För mer information om projektet kontakta projketledare Tinalina Karlsson Glöde på Skiljebo bibliotek.

Bokval pågår. Foto: Tinalina Karlsson Glöde
Bokval pågår. Foto: Tinalina Karlsson Glöde
Läseklubben träffas regelbundet på Skiljebo bibliotek i Västerås. Foto: Tinalina Karlsson Glöde
Läseklubben träffas regelbundet på Skiljebo bibliotek i Västerås. Foto: Tinalina Karlsson Glöde