sagospråk i Hallstahammar

En dramalek utifrån sagan.
En dramalek utifrån sagan.

Projektet drivs inom förskoleverksamheten i Hallstahammars kommun 2016-2017.

Syftet är att öka intresset för flerspråkighet och språkarbete hos både barn och pedagoger. Samt att höja statusen för flerspråkighet hos barn och pedagoger.

Projektet innehåller flera olika delar.

Ett moment involverar fortbildning i form av litteraturgenomgång, workshop och handledning för pedagogerna.

Under projektperioden får barn och pedagoger medverka vid tre fysiska träffar med sagoverkstad, ordjakt, teaterfigurverkstad, reflektion, musik och dans eller drama. Mellan dessa träffar bedrivs ett arbete på respektive avdelning av pedagoger och barn.

Pedogagerna arbetar i projektet med att plocka upp de språk barnen har som modersmål oavsett om det är svenska eller något annat. De får möjlighet att se, höra och leka med språk som de känner till och språk som är nya för dem.

Alla utgår ifrån samma saga, The paper bag princess av Robert Munsch, som ger utrymme för vidare arbete åt många håll. Den har ett normkritiskt perspektiv och passar bra som utgångspunkt för att reflektera över normer. Hur vi får vara eller inte vara med och i så fall varför? Grunden till träffarna är flexibelt utformad så att pedagoger och barn kan vara med och påverka innehållet utefter vilka kompetenser som finns i barn- och pedagoggrupp.

Pedagogerna får ta del av en workshop om drama/teater med figurer och en teaterföreställning (tillsammans med barnen), alternativt fortbildning om dans som språkstärkande aktivitet. Barnen får ta del av en teaterföreställning.

Barnen är aktivt medforskande i språkarbetet.

under projkettiden besöker förskolegruppen biblioteket och läser också sagan där tillsammans med bibliotekarien.

För att veta mer om projektet kan du kontakta projektledare Åsa Flöje, Telefon 0220-24204, Mångfaldsutvecklare inom förskoleverksamheten i Hallstahammars kommun.

 

Sagolek på en förskola i Hallstahammar. Med projektledaren Åsa Flöje och bibliotekarien Anna Johansson.
Sagolek på en förskola i Hallstahammar. Med projektledaren Åsa Flöje och bibliotekarien Anna Johansson.