undrien

en fantastikutställning om lekstäver och orddjur

Bokstäver från Undrien.

KONST + LÄSFRÄMJANDE = SANT

Under våren 2016 kommer utställningen Undrien till Västmanland genom projektmedel från Vem äger språket. Undrien är skapad av Magnus Lönn. Det är en konstnär som undersöker gränslandet mellan bokstav, bild och ord. Magnus Lönn är verksam som konstnär och författare och har tidigare arbetat som scenograf och dramatiker. 

Om utställningen har Magnus Lönn sagt:
”Undrien är det land som finns överallt eller ingenstans. Till Undrien kommer du så snart du hittar något att undra över…”

Turnéplan för Undrien våren 2016:

13 - 27 april på Arboga stadsbibliotek  

3 - 18 maj på Skinnskattebergs bibliotek och i Kulturhuset Korpen

24 maj - 7 juni i Norberg i Karftcentralen vid Mimerlaven

Utställningen är ett samarbete mellan konst och läsfrämjande. I anslutning till Undrien erbjöds bibliotekspersonal och pedagoger inom förskola och grundskola en vising och workshop med konstnären på plats i utställlningen.

Magnus Lönn menar att barn idag matas med andras fantasier men får alltför lite tid att upptäcka sin egen gränslösa fantasi och att kunna fantisera är något som stärker självförtroendet. Han lär ut enkla övningar kring hur man kommer loss med sin fantasi.  Under workshoparna får deltagarna pröva och leka med språket för att hitta de redskap som finns för att komma över sina hindrande trösklar. Att hitta på egna ord. Lusten till leken med språket är huvudtemat.

Härlek, dagvarlig, fristäver, ordstad, ängelse, nufiken, ord från Undrien.
Härlek, dagvarlig, fristäver, ordstad, ängelse, nufiken, ord från Undrien.

Samma utställing har visats i väldigt olika lokaler på de tre orterna i Västmanland.
I Arboga var det en ganska traditionell konsthall på biblioteket.
I Skinnskatteberg delades utställningen upp mellan biblioteket och Kulturhuset Korpen.
I Norberg var Undrien i en gammal Kraftcentral vid Mimerlaven (vid ett nedlagt gruvområde).

På alla tre orterna har personalen genomfört konstpedagogiska visningar för inbjudna skolklasser
som uppmuntrat till eget skapande och främjat kreativitet och fantasi. Arbetet med Undrien har gett en fantastisk inspiration. Det blir som att man ser bokstäver i allt och kan börja upptäcka något nytt i det välbekanta och vardagliga. Utställningen har varit ett väldigt bra exempel på hur läsfrämjande och konst kan samverka.

Fynd från Trottoarien.
En kalender i Undrien.
En kalender i Undrien.

Fantastiklekar

Ordverkstan
Allt går i ordverkstan! Din egen ordstad. Genom att undersöka vad som händer med orden när du tar bort eller sätter dit någon bokstav. Eller om du på något annat sätt förändrar dem kan du hitta till dina egna ord. Det blir ord som du sedan äger en särskild känsla för eftersom du har hittat fram till just de orden på egen hand. Orden öppnar sig och får nya betydelser  när du förändrar dem. Samtidigt klingar det gamla ordets betydelse kvar som en underklang.
 
Möjligheterna är oändliga.
 
Det känns på ett särskilt sätt när nya ord blir till. Det finns så många olika möjliga sätt att förstå ordet. Det finns ju inga givna svar på vad det betyder. Inget som är rätt eller fel. Ju fler olika svar det finns på hur orden kan förstås är bara intressant.
 

Sammansatta ord
Skriv ner tio sammansattord:
T ex cykelkorg, tvättmaskin, badboll, bokhylla, husvagn.
Vilka som helst som du kommer på!
Vik eller klipp pappret itu och bilda nya ord. genom att flytta det ena pappret upp eller ner  bredvid orden.
Nya ord bildas, t ex: cykelmaskin, tvätthylla, husboll, huskorg, badvagn osv.
Byt med en kompis och se vilka ord ni nu kommer på.
Förklara vad de nya orden betyder/innebär.
 
Just genom att ta två ord som låter på ett liknande sätt kan det bli lättare att blanda. Försök hitta två sådana och blanda dem!

Cykel och lycka = lyckla.

Förklara sedan vad du tycker att ditt egenhändigt blandade ord betyder.
De ord du själv ”kokar” ihop blir ofta särskilt viktiga så experimentera och knåda om orden på ditt sätt.
 
Alfabetetsansikten
Det går att pröva att göra alla bokstäver som ansikten.
Det är underligt hur olika ansiktsuttryck det blir av de olika bokstäverna.
Vilken gillar du bäst?

Pröva att göra ett ansikte genom att använda bokstäverna i ditt eget namn.

Pröva att med dina bokstäver göra ditt namn. Är det ansiktsstäver de heter när man gör så här?
 
Ta dej gärna friheter!

Se här MAGNUS:
Så här många s är det ju inte sist i mitt namn. S-håret är lite krulligt och det är ju jag i mitt vanliga hår också.

ORDDJUR
Att hitta på orddjur eller figurer är något som både är enkelt och roligt. Att just få skapa egna små djur som du helt och hållet själv hittar på vad de heter och vad de gör. Att få bestämma namn på ett djur och börja fundera kring vad för slags varelse det är innebär en särskild känsla.
Gör en fläck på ett vitt papper, t ex en kaffefläck.
Börja titta på fläcken för att se om där finns någon nos eller öron eller ben eller vad du nu letar efter.
 
Leken går till så här:
1. Du har gjort en liten pappersfläck och nu undersöker du vad det ser ut som? Vrid på pappret och se det från många olika håll tills du hittar vad du vill
utveckla.
2. När du bestämt dej för vad det liknar kan du förstärka det genom att lägga till några streck på fläcken.
3. Nu börjar du fråga ut fläcken och låtsas att du själv är fläcken och svara med jag.
4. Svara på följande frågor
a. vad heter du?
b. Hur gammal är du?
c. Vad gör du hela dagarna.
d. Vad är du rädd för ?
e. Vad gillar du bäst att göra?
 
5. Gör också egna frågor som du tycker verkar spännande att fråga din ”fläckvarelse” om?

Berätta för varandra om orddjuren.

Konstnären Magnus Lönn
Konstnären Magnus Lönn
Alfabetsansikte: Magnusssssss
Alfabetsansikte: Magnusssssss
En kaffefläck......
En kaffefläck......
som blir en varg.....
som blir en varg.....

Mer inspiration finns i Magnus Lönns bok

fantastikboken - Lekstäver och orddjur för undrier

 

Undrien gränsar till Otalien. Foto: Cajsa Broström
Undrien gränsar till Otalien. Foto: Cajsa Broström

Erfarenheter från arbetet med Undrien

Arbetet med utställningen har varit mycket givande för alla de inblandade parterna. Det var väldigt roligt att genomföra utställningen och alla visningar för personal på plats i Arboga, Skinnskatteberg och Norberg och kul att samarbeta med Magnus Lönn.

Det har samtidigt varit en oerhörd skillnad i mötena med alla pedagoge. De beror på om de hade läst materialet innan och börjat jobba med barngruppen eller om de inte alls var engagerade i utställningen och visningen.

Det var bra att genomföra visningarna för pedagoger i samband med invigningen av utställningen för att få fler pedagoger insatta inna de besökte utställningen med sin barngrupp. En lärdom som dragits inom projektet är att det även skulle behöva tydliggöras vilka förutsättningarna som läraren respektive den som gör visningen av utställningen har och vad som förväntas av dem.

Det var däremot svårare att få allmänheten till vernissagen på alla tre orterna. en slutsats där är att det  behövs satsas mer på marknadsföring till allmänheten.
 
Undrien blev i alla fall uppmärksammad i Fagersta-Posten, artikeln Upmuntrar till att bejaka fantasin publicerades 4 maj. I Norberg nådde info om Undrien ut via ett annonsblad. I Arboga uppmärksammades Undrien i ett inslag på Västmanlandsnytt.

Det bästa med utställning har varit att den främjar fantasi och kreativitet. Mer kaffefläckar åt folket!

Magnus Lönn visar utställningen för pedagoger. foto: Cajsa Broström
Magnus Lönn visar utställningen för pedagoger. foto: Cajsa Broström
Pedagogvisning. Foto: Maria Lindgren
Pedagogvisning. Foto: Maria Lindgren
Workshop för elever i Arboga i samband med visning av utställingen. Foto: Sandra Öberg
Workshop för elever i Arboga i samband med visning av utställingen. Foto: Sandra Öberg
Konstnären rengör utställingen före vernissage i Skinnskatteberg. Foto Maria Lindgren
Konstnären rengör utställingen före vernissage i Skinnskatteberg. Foto Maria Lindgren
Vy från utställningen Undrien i Kraftcentralen på Mimerlavsområdet i Norberg. Foto: Cajsa Broström