Ung författare i köping

En grupp unga författare i Köping. Foto: Ellinor Frohne Östlund
En grupp unga författare i Köping. Foto: Ellinor Frohne Östlund

Syftet med Ung författare är att ge särskolans elever kontakt med biblioteket och att träna deras läs- och skrivförmåga. Bibliotekspersonalen vill också påbörja ett närmare samarbete med grundsärskolan, som tillhör de prioriterade grupper som biblioteket ska arbeta med.

Inom projektet samverkar bibliotekspersonal med specialpedagoger i grundsärskolan. De använder appen Ritprata 2 och utvecklar en metod för att låta eleverna skapa egna böcker genom appen. Eleverna får själva välja ämne, t.ex. sitt favoritband, husdjur eller drömyrke och arbetar sedan med det under en period både i klassrummet och i workshops 3-4 gånger på biblioteket. Genom att eleverna får skriva om sitt eget favoritämne, ökar elevernas intresse och det stimulerar deras läs- och skrivförmåga.

Målet för projektet är att eleverna ska förbättra sina kunskaper i läsning och skrivning, att de fått en positiv bild av biblioteket, ett ökat självförtroende samt en rolig upplevelse.

När böckerna är klara så får varje elev, ett eget exemplar av boken. De har en proffsig bokreleasefest på biblioteket med författaruppläsningar och författarsigneringar.

I projektet har de medverkande vuxna kunna se en stor utveckling hos dessa elever. De har fått ett ökat självförtroende genom att se sig själv som författare. De har vågat framträda och läsa upp sin text inför en publik under ett mycket proffsigt arrangemang på biblioteket.

De två yrkesgrupperna bibliotekarier och specialpedagoger har och haft ett stor utbyte av varnadra och skapat ett närmare samarbete genom detta projekt.

För mer information om Ung författare i Köping kontakta projektledarna Helena Lindström och Ellinor Frohne Östlund på Köpings stadsbibliotek.

E-post:
helena.lindstrom@koping.se
ellinor.frohneostlund@koping.se