vem äger språket i köping?

Fritidsgården Kuggen i Köping arbetar under hela 2016 med språket i fokus. Tanken är att ungdomarna ska förstå att språket är nyckeln till framgång. Gråden har inlett ett samarbete med biblioteket och skapat en hörna med ljudböcker. De anordar även diskussionstunder, temakvällar och inspirationsföreläsningar på temat Vem äger språket?

Inom projektet prövar de sig fram för att på olika sätt stimulera och uppmärksamma språket betydelse för att växa som människa. De har arbetat med veckans ord, månadens ordsspråk, månadens bok, ljudböcker, högläsning, bokcirkel, kroppsspråk samt  genomföra en hel vecka, sista veckan i april, med fokus på språket, där ungdomarna själva fanns med i planeringen och genomförandet

Projektet vänder sig till alla ungdomar, 12-18 år, som besöker fritidsgården och fortsätter hela året.

För mer information om Vem äger språket - Köping kontakta projketledare Pernilla Einan på fritidsgården i Köping.