det hände under 2017

Tillsammans för små barns språkutveckling i västmanland

En kick-off för nystart av samarbetet mellan barnhälsovården och biblioteken i Västmanland skedde tisdag 12 september 2017 på Karlsgatan 2 i Västerås.

Eftermiddagen innehöll inspiration från Språkstart – Halland som är en satsning i Region Halland för att stärka arbetet kring små barns språkutveckling. Alla barn har rätt till ett språk! Språkstart Halland är en satsning som riktar sig till små barn och vuxna i deras närhet, för att tidigt stimulera språkutvecklingen. I denna satsning ska kommunerna och Region Halland samverka för att på olika sätt nå familjer med inspiration och information. Gerd Almquist Tangen, Hälso o sjukvårdsstrateg & Barnhälsovårdsutvecklare och Maria Ehde Andersson, Utvecklingsledare - Bibliotek barn och unga berättar om sitt samarbete.

Vi  lyssnade också till Gertrud Widerberg, projektledare Bokstart, Göteborgs stad som berättade om Bokstart, där biblioteket gör hembesök för att tala med föräldrar om språkutveckling. Hon berättar om hur de arbetar med att engagera småbarnsföräldrar att tidigt börja läsa tillsammans med sina barn för att stimulera språkutveckling och läslust bla genom att göra hembesök till familjerna.

På kick-offen presenterades den bok som blir ny gåvobok i Västmanland. Detta blir en nystart för vårt gemensamma arbete i Västmanland. Cajsa Broström gör en presentation av det nya marknadsförningsmaterialet och den gåvobok och som vi nu kommer använda i Västmanland.

Läs mer om Tillsammans för små barns språkutveckling här.

Att etablera ett Spårknätverk under 2018
Samarbetet och arbetet med Språkfrö Västmanland kommer att utvecklas under 2018 genom att bilda ett språknätverk för denna viktiga fråga.

Särskilt engagerade i bildandet av spårknätverket är Fagersta bibliotek, Västerås stadsbibliotek, (stadsdelsbiblioteken i de västra stadsdelarna), barnhäslovårdsenheten och logpedmottagningen inom Region Västmanland.  Sammankallande för nätverket är kulturutvecklare Cajsa Broström.

Under 2018 får språknätverket stöd av Statens kulturråd.

mylingar och skogens faror

Mylingar och skogens faror är ett läsfrämjande projekt som drivs av Kulturutveckling, Region Västmanland tillsammans med Västmanlands läns museum, Västmanlands läns hemslöjdsförbund, Västerås stadsbibliotek och flera bibliotek i länet. Projektet är planerat att genomföras 2017-2019.
Familjedag på Karlsgatan 2 i Västerås 4 november 2017
Veckan avslutades med en familjedag på Västmanlands läns museum lördag 4 november kl. 12-16 med berättande i fokus där alla som deltagit under veckan i olika delar och alla läslovslediga familjer var inbjudna. bl a gästade författaren till Nordiska Väsen, Johan Egerkrans familjedagen på länsmuseet 4 november 2017.

Mer info finns under rubriken Mylingar och skogens faror.

Modeller och metoder under 2017:

Språkfrö Västmanland
Tillsammans för små barns språkutveckling i Västmanland

Inspiration
Inspirations- och kompetensutvecklingsdagar

Kan själv!  om ljudskapande för små barn - Västmanland läns museum och Skinskatteberg

Författarbesök på väst - Västerås stadsbibliotek

Poesi i Sala

Läslov och regional kulturskola

Läslov i Kungsör

Babybabbel på bibblan - Västerås stadsbibliotek

Sagopåsar - språkstimulerande material på biblioteken i Köping och Kolsva

Fantastikens månad - Sverok

Med sagans väg till språket - Skinnskattebergs bibliotek

Lyssna, tänka, trycka - vi hör en bok och gör en film - Skinnskattebergs kommun

Berättarprojket med modern teknik i äldreomsorgen genom ett berättarprojekt - Finskt förvaltningsområde i Köping 

Babybabbel på bibblan - Råby, Bäckby och Vallby inom Västerås stadsbibliotek

Bibliotekslajv - Arboga stadsbibliotek

Läsekubb och programmering - Skultuna bibliotek

Sagopåsar - Önsta-Gryta bibliotek

Språkutvecklande material på biblioteket - Skiljebo bibliotek