bibliotekslajv på läslovet i arboga

Arboga bibliotek ska under läslovet v. 44 2017 bjuda in barn på Gluggen, en fritidsverksamhet för barn 10-12 och fritidsverksamheten på skolorna i kommunen till ett lajv på biblioteket.

I Lajvet vill de visa att biblioteket kan vara ett alternativ även på fritiden. Arboga bibliotek har under läsåret ett nära samarbete med grundskolan, och erbjuder mycket verksamhet under skoltid. Därför blir biblioteket ett ställe man går till med skolan, och där man inte är på fritiden.

Under läslovet vill de nu puffa för lustläsning i stället för skolläsning!
Målgrupp för lajven är barn 9-12 år. Arboga bibliotek ser lajv som ett sätt att nå de grupper som älskar att läsa, och även de som ännu inte fascinerats av det.

Bibliotekslajvet genomförs i ganska små grupper, 15 st, på biblioteket under ordinarie öppettid.

Genom lajven får deltagarna en djupare förståelse för vad biblioteket är för en plats, och i och med detta växer förhoppningsvis också läslusten.

Förhoppningen är att lajvet kan samla barn som kanske annars inte skulle ha mötts, med olika förutsättningar i fråga om språk och funktionsvariationer. Här kan alla delta på samma villkor! Också ur genusaspekten är lajv en bra verksamhet som lockar killar och tjejer i samma utsträckning.

För mer frågor om bibliotekslajvet i Arboga, kontakt barnbibliotekarie Louise Jeurling.