Språkutvecklande sagopåsar i köping  och kolsva

På Köpings stadsbibliotek och på Kolsva bibliotek kommer barnbiblioteksverksamheten att under hösten 2017 och våren 2018 utveckla material till hemlån för att förskolor och familjer ska kunna läsa, samtala och leka med barnen på ett språkutvecklande sätt. De vill stimulera till små barns språkutveckling genom att köpa in material och böcker till temapåsar/språkpåsar.

Teman som ska utvecklas under året är:
ABC/123
Språkpåse
Känslor
Genus
Husdjur
Fordon
Syskon
Kompisar
Tvillingpaket på olika språk

I arbetet kommer de att samarbeta med förskolepersonal, Familjecentrum och föräldrar.

De kommer att köpa in nya böcker och material till 10-15 påsar till varje bibliotek i kommunen. Med materialet kommer de sedan att gå ut och informera och berätta om språkstimulans på föräldramöten, personalmöten och till bvc mm.

Dessa temapåsarna/språkpåsar kommer också att placeras ut i biblioteken för utlån till förskolor och föräldrar och kan även finnas på Familjecentrum och förskolor.

Målgrupp för projektet är barn i förskoleåldern, deras familjer och alla pedagoger som möter dessa barn.

För mer information om de språkutvecklande sagopåsarna kontakta Maria Karlsson på biblioteket i Köping.

Exempel på innehåll i en språkpåse från folkbiblioteken i Lund