kan själv!

Foto: Ann-Charlotte Wedérus
Foto: Ann-Charlotte Wedérus

8 april - 20 augusti 2017 på Västmanlands läns museum
25 augusti - 10 oktober 2017 i skinnskatteberg

Under perioden 8 april - 20 augusti visades utställningen Kan Själv! - en ljudupplevelse för de allra minsta 0-2 år på Västmanlands läns museum.

Därefter fortsatte utställningen till Skinnskatteberg där den visdes på Skinnskattebergs bibliotek 25 augusti - 10 oktober.


Hur ser de minsta barnens ljudvärld ut och på vilket sätt skiljer den sig från vuxnas? Hur skapar barn ljud och finns det vissa ljud som de tycker bättre om? Hur kan du som vuxen stötta de minsta barnen i deras utforskande av ljud?

I utställningen Kan själv! fick barnen själva pröva ljudskapande. Här kunde du som vuxen lära hur man kan bemöta barns ljudskapande och ge goda förutsättningar för små barn att skapa ljud.

Barn i åldern 0-2 år har en annan ljudvärld än äldre barn och vuxna. Deras ljudskapande är ett sätt att kommunicera med och utforska omvärlden.

Barnens ljudskapande är som ett språk. Med sina ljud talar barnen till och med varandra. Här finns inget rätt eller fel, alla kan spela och ljuda på sitt sätt. Barnen kanske bildar små orkestrar tillsammans. Låt barnen själva bestämma hur de vill spela. Också de liggande trianglarna kan bjuda på ljudande överraskningar. Allt utforskande bidrar till deras utveckling av språket. I utställningens sex olika delar kan barnen, på sina villkor, skapa ljud med olika material och föremål. De kan utforska elektroniska ljud och upptäcka gömda ljud.

Utställningen är produserad av västarbet. Läs mer om Kan själv! här.

Nycklar till språket, en detalj ur utställningen Kan själv. Foto: Ann-Cahrlotte Wedérus.
Nycklar till språket, en detalj ur utställningen Kan själv. Foto: Ann-Cahrlotte Wedérus.
Foto: Ann-Charlotte Wedérus
Foto: Ann-Charlotte Wedérus