Regional kulturskola och läslov

Samtidskonst och rap som ger Nya språk och uttryck

Under läslovet genomförde Västmanlands regional kulturskola workshops för att utforska nya uttryck som idagsläget inte finns inom kultur- och musikskolorna i Västmanlands tio kommuner. 

Det gav en möjlighet för barn och unga att pröva konst, bild- och formspråk samt ordkonst och rim i olika språkutvecklande aktiviteter under lovveckan.
 
På läslovet genomfördes workshops  inom  rap och samtidskonst. Aktiviterna skedde på Växhuset och på Karlsgatan 2 i Västerås.

Målgrupp för aktiviteterna var kulturskoleelever och övriga barn & unga som var intresserade att prova på nya uttryck.

En ytterligare syfte med dessa aktiviteter är att ämnet bild inom länets kulturskolor har potential att utvecklas och där behöver det både satsas på att få in elever och kompetenshöjning av lärarna.

Även genrebredden inom kulturskolorna behöver utvecklas genom att eleverna får prova på stilar de ej gjort tidigare, i detta fall rap. Detta kan bli en ny väg in för nya elever inom bild och musik.
 

BILD OCH ANIMERING med TONY LORENZI

Workshopledare och konstnär Tony lorenzi
Workshopledare och konstnär Tony lorenzi
Det animerade dataprogrammet Tagtool
Det animerade dataprogrammet Tagtool

Vid tre tillfällen, i Hörsalen på Karlsgatan 2 i Västerås, under veckan erbjöds en workshop i det animerade dataprogrammet Tagtool med Tony Lorenzi.  Maxantal för deltagande per grupp var 10 st. Aktviteten genomfördes för barn och unga från 6 år. Det var ingen åldersgräns uppåt.

Vad är Tagtool?
Programmet finns att ladda ner till iPad. Nedan kan du se en  instruktiv video där man ser hur man kan arbeta med Tagtool:

Det går också att läsa mer om vad man kan göra med programmet på Tagtools webbplats.

Under workshoparna inlededde Tony med att prata om och visa liknande saker som han och andra gjort tidigare för att därefter komma in på programmet Tagtool och på ett lekfullt sätt lära deltagarna huer de kan anvädna programmet. Flera iPads fanns på plats. Varje workshop var 2 timmar.

Vem är Tony Lorenzi?
Tony är en konstnär med bas i Västerås. Lorenzi kommer från en graffitibakgrund och har tidigare visat sin konst på många utställningar, fått utmärkelser och uppdrag av olika instanser. Läs om honom och vad han gjort på hans hemsida.
 

RAP WORKSHOP med CLEO

Workshopen byggdes upp utifrån Cleos workshopkoncept "Tell Dem", som ger deltagarna en unik chans att hitta sitt eget uttryck i sin röst, kropp och ordval. Cleo har många års erfarenhet av att stötta unga personer som vill prova sin kreativitet och peppade och inspirerade alla till att ta plats och övervinna eventuella rädslor. Workshopen bestod av tre delar och inleddes med en ordentlig uppvärmning, där man lär känna gruppen och provar att rappa. I den andra delen låg fokus på sitt eget uttryck och vad man ville säga. I den avslutande delen sattes materialet ihop till en produkt som alla i gruppen kan känna sig stolta över.

Vem är Cleo?
Cleo, artistnamn för Nathalie Missaoui är en svensk rappare, sångerska och låtskrivare. Cleo är uppväxt i Umeå, där hon började rappa i kollektivet Random Bastards i början av 2000-talet. Hon är en av grundarna till Femtastic, ett nätverk för kvinnor inom musik- och kulturbranschen. Hon är redan en levande legend på den svenska musikscenen. Folk älskar Cleo mycket på grund av hennes liveframträdanden, många menar att hon saknar motstycke på svenska scener; att hon var född att stå på scen och förmedla budskap och känslor. Cleo har en förmåga att beröra som få andra kan konkurrera med.

Läs mer om henne på hennes egen hemsida.

Arrangör av workshopparna var  Regional Kulturskola i Västmanland i samarbete med projektet Vem äger språket/Region Västmanland.

Kontaktperson vid frågor är: Kella Næslund, Utvecklingsledare Regional Kulturskola i Västmanland.