Lyssna, Tänka, Trycka - vi hör en bok och gör en film!

Ett samarbetsprojekt mellan fritids, biblioteket, kulturskolan och Grafikverkstan Godsmagasinet i Skinnskatteberg.

Pedagoger från kuturskolan och fritids kommer tillsammans med biblioteksmedarbetare, barn i åldern 9-10 år och konstnärer och pedagoger från Grafikverkstaden att arbeta i ett gemensamt konstnärligt projket med boken och läsandet som bas. Syftet är att främja lusten att läsa och öka nyfikenheten för sagornas värld.

Under projektet får barnen bekanta sig med en konstform och en miljö som finns nära dem i Skinnskatteberg. under processen kommer de att utveckla samarbete mellan fritids, bibliotek och kulturskola genom estetiska lärprocesser och pedagogiskt arbete.

Under våren 2017 kommer barnen, uppdelade i två grupper, att få ta del av en berättelse genom högläsningen på biblioteket. Berättelsen delas sedan upp i olika delar och varje barn får en av dessa delar att gestalta i bild. Genom Grafikverkstan får baren lära sig om grafiskt tryck och material och skapa egan högtryck av sina bilder. När alla bilser är klara binder barnen själva ihop var sitt exemplar av boken som de sedan får. Hela processen och bilderna kommer också att bearbetas till en film som barene kan få sälja under sin vårbasar.
För mer information om projketet kontakta Eva Anderberg eller Karin Sandström i Skinnskattebergs kommun.