mylingar och skogens faror

Under Läslovet v 44 2017 arrangera vi berättar- och slöjdworkshops, sagostunder och stickkaféer på olika bibliotek i länet. Veckan avslutas lördag 4 november kl. 12-16 på Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2 i Västerås med Höstens hiskeligaste familjedag – sagor, skapande och slöjd för alla åldrar.

Mylingar och skogens faror är ett läsfrämjande projekt som drivs av Kulturutveckling, Region Västmanland tillsammans med Västmanlands läns museum, Västmanlands läns hemslöjdsförbund, Västerås stadsbibliotek och folkbiblioteken i länet. Projektet är planerat att genomföras 2017-2019.

Projektet har fått stöd från bidrag för Läsfrämjande insatser under skollov från Kulturrådet.

Huvudtema för projektet är berättande, slöjd och eget skapande. Projektet har en inriktning för de yngre barnen och deras föräldrar som hämtar inspiration från boken Sagornas stickbok av Celia B. Dackenberg och en del som vänder sig till äldre barn och ungdomar som är inspirerat av en mycket populär och spännande bokserien, PAX, av Ingela Korsell, Åsa Larsson och Henrik Jonsson, som handlar om två bröder som upplever mysterier kring Mariefred med många inslag av folktro och mytologiska väsen. Boken Nordiska väsen av Johan Egerkrans är också en stor inspirationskälla till projektet. Ytterligare en inspirationskälla är boken och filmen om Fantastiska vidunder och den magiska värld som blivit känd genom Harry Potter-kulturen. I projektet kommer det att ske många olika aktiviteter och workshops på biblioteken i Västmanland. 

Utifrån boken Sagornas stickbok skapar Västmanlands hemslöjdsförbunds slöjdpedagoger och bibliotekspersonal en sagostund och stickcafé. Biblioteket bjuder in barn och föräldrar och alla stickintresserade till biblioteket för en sagostund utifrån någon av berättelserna som tas upp i Sagornas stickbok. Samma dag som sagostunden är kommer det också att på eftermiddagen/kvällen arrangeras ett stickcafé. 

Vad är ett stickcafé?
Ett stickcafé är en mötesplats där deltagarna tillsammans stickar, fikar, testar smarta och användbara tekniker, ger varandra råd och tips och har det trevligt. Om en deltagare inte har någon stickning på gång finns udda nystan på plats att använda till att testa eller börja sticka på något litet.

Till detta arrangemang kommer det också att ingå en ”miniutställning” där en del av de plagg som finns med i boken kommer visas upp. 

Under v 44 2017 sker detta i Västerås på måndagen, i Kungsör på tisdagen, i Fagersta & Västerås på onsdagen och i Surahammar på torsdagen. Det finns också möjlighet att delta i stickkafé under familjedagen 4 november på Västmanlands läns museum.

I den del av Mylingar och skogens faror som vänder sig till äldre barn och ungdomar kommer museipedagoger och slöjdspedagoger genomföra en workshop med barn/ungdomar på ett bibliotek en eftermiddag under veckan. Under den workshopen ingår både berättelser om folktroväsen och en aktivitet där deltagarna själva får skapa sitt eget väsen. De som deltar är en särskilt inbjuden fritidsgrupp. 

Bibliotekspersonalen och fritidspersonalen har förberett och bjudit in barnen/ungdomarna till biblioteket den aktuella tiden. För förförståelse och förberedelse har gruppen träffats någon gång tidigare under hösten för att läsa och prata om böcker om nordiska väsen, folktro, mytologi och böckerna/ljudböckerna i PAX-serien.

Inspiration:
Hagby Film är ett litet filmkollektiv i Eskilstuna. De gör filmer, för det mesta action och skräck, och har gjort filmer av PAX-böckerna. De var i 11-årsåldern när de började med den första filmen, Nidstången. De spelade in filmen på Eskilstuna stadsbibliotek en tidig morgon på påsklovet 2015.

PAX-serien finns nu i 8 delar. Läs mer om PAX-böckerna.

Familjedag på Karlsgatan 2 i Västerås 4 november 2017
Veckan avslutas med en familjedag på Västmanlands läns museum lördag 4 november kl. 12-16 med berättande i fokus där alla som deltagit under veckan i olika delar och alla läslovslediga familjer att bli inbjudna. Författaren till Nordiska Väsen, Johan Egerkrans kommer till länsmuseets familjedag 4 november. Under familjedagen visas även en berättarföreställning med Peter Hagberg från Fabula Storytelling.
 

Här nedan finns fler affischer med info om evenemang som sker under v 44 på olika bibliotek i västmanland: