Vem äger språket?

Vem äger språket? var namnet på ett projekt som drevs 2015-2017 av Kulturutveckling, Region Västmanland med regionalt utvecklingsbidrag från Statens kulturråd.

Efter projkettiden fortsätter Vem äger språket? att vara samlingsnamnet för det läsfrämjande arbetet som sker via Kulturutveckling, Region Västmanland i samarbete med folkbiblioteken och andra aktörer i länets tio kommuner. Vem äger språket? utvecklas kontinuerligt genom
inspirationsdagar, workshops, nätverksmöten och genom att erbjuda stöd till projektansökningar och kompetensutveckling.

Syfte

Vem äger språket? ska skapa långsiktiga och hållbara strukturer för det läsfrämjande arbetet i Västmanland.

Under projkettiden skulle Vem äger språket? bygga en struktur för samverkan mellan regionen, kommunerna, folkhögskolor, studieförbund, idrottsrörelse, skola, fritid och kultur för att gemensamt arbeta med det vidgade textbegreppet och läsfrämjande aktiviteter. Detta arbete fortsätter även 2018.

Vem äger språket? ska skapa en större insikt för läsningens betydelse hos dessa aktörer.

Vem äger språket? verkar för att öka läsandet i Västmanland genom att använda olika kulturella uttryck som vägar till läsningen.

Det är en demokratifråga att alla människor ska ha tillgång till ett rikt språk. Kulturutveckling, Region Västmanland och Vem äger språket? arbetar kontinuerligt för att skapa långsiktiga och hållbara strukturer för läsfrämjande tillsammans med kommuner, kulturinstitutioner, bibliotek, folkbildning, civilsamhälle och kulturaktörer.

I det läsfrämjande arbetet är det viktigt att stärka barns och ungas läsförmåga, språkförståelse och läslust.

Glad filcka vid sagostund i Hallstahammar. Foto: Cajsa Broström
Glad filcka vid sagostund i Hallstahammar. Foto: Cajsa Broström

målsättningar med Vem äger språket

Att skapa nätverk för det läsfrämjande arbetet i Västmanland.

Att utveckla och genomföra modeller och metoder för läsfrämjande aktiviteter under projektperioden 2015-2017.

Att utveckla kompetens hos alla involverade aktörer inom det vidgade textbegreppet och erbjuda tillfällen för kompetensutveckling.

Att fortsätta det arbetet och stärka samarbeten även efter projkettidens slut.
 

NUFIKEN, detalj ur utställningen Undrien. Foto: Cajsa Broström
NUFIKEN, detalj ur utställningen Undrien. Foto: Cajsa Broström

Genomförande

Projektet var treårigt och i Vem äger språket? anordnades det en mängd olika aktiviteter för att uppfylla de uppsatta målen. Läs mer om alla delprojekt som genomförts här.

Projektledaren, Cajsa Broström,  fungerar fortfarande som ett bollplank för alla i Västmanland som önskar assistans kring kontakter, idéer eller annan form av support kring läsfrämjande och lässtimulans.  

Under 2016 fick Vem äger språket även ett tydligt fokus på integrationsfrågor kopplat till läsfrämjande.

Det är tydligt att biblioteken i Västmanland är nav för den läsfrämjande verksamhet i länet, men flera andra aktörer har också involverat under projektperioden och kommer involveras i arbetet i framtiden.

Vem äger språket? är namnet på det läsfrämajnde arbete som drivs av Region Västmanland inom område Litteratur- och läsfrämjande. Projektet 2015-2017 drevs med stöd från Statens Kulturråd.

The Rap Race Festival 27 juli 2016. Foto: Cajsa Broström
The Rap Race Festival 27 juli 2016. Foto: Cajsa Broström