Det lilla barnet med en nära vuxen - Tankekarta från ett möte med arbetsgruppen för samarbetet kring små barns språkutveckling. Bilden är skapad av Annika Simms.
Det lilla barnet med en nära vuxen - Tankekarta från ett möte med arbetsgruppen för samarbetet kring små barns språkutveckling. Bilden är skapad av Annika Simms.

Samverkan för små barns språkutveckling

Under våren 2016 bildades en arbetsgrupp som har tagit fram ett förslag till ett förnyat arbetssätt för samarbetet mellan bibliotek och barnhälsovård i Västmanland kring små barn, 0-12 månader, och deras vårdnadshavare. Det rör hur vi tillsammans ska arbeta med språkutveckling, språkstimulans och språkfrämjande aktiviteter.

Arbetsgruppen har även tagit fram förslag till nya gåvoböcker och marknadsföringsmaterial som kan användas i detta arbete.

Det handlar om det lilla barnet med en nära vuxen i centrum och hur alla aktörer runt dem samverkar för att skapa en god grund för barnets språkutveckling och läslust.

I detta arbete är det viktigt med marknadsföring och att budskapet uppmärksammas och upprepas gång på gång. Det handlar om att barnhälsovården, biblioteken, de öppna förskolorna och familjecentrum ger inspriation och tydlig information och till föräldrar kring frågan: "Varför läsa med sitt lilla barn?"

Sambandet mellan språkutveckling och läslust i närheten mellan förälder och barn genom att tillsammans sjunga, leka med orden, rimma, ramsa och läsa behöver stärkas.

Arbetsgruppen har idéer om ett koncept med ett material som presenterar sammanhang, ger en helhet och har ett tydligt budskap. Det behövs en strategi för att regelbundet ha introduktioner för ny personal både för BHV-medarbetare och bibliotekspersonal kring språkutveckling och introducera konceptet och det eventuella material som kommer att tas fram under året.

Arbetet med förnyelse av samarbetet kring små barns språkutveckling i Västmanland har pågått under hela 2016.

 En inspirationsdag för nystarten av detta arbete kommer ske tis 12 september 2017. Dagen är för BHV-sjuksköterskor och bibliotekspersonal.
 

Att hitta glädjen i att umgås med boken tillsamans med sitt barn Foto: Ida Leijon (Eskilstuna stadsbibliotek)
Att hitta glädjen i att umgås med boken tillsamans med sitt barn Foto: Ida Leijon (Eskilstuna stadsbibliotek)I arbetsgruppen ingår:
Annika Simms, Barn- och ungdomsbiblioteket, Västerås stadsbibliotek
Mimmi Söderlund, Hallstahammars bibliotek
Helena Lindström, Köpings stadsbibliotek
Cajsa Broström, Kulturutveckling, Region Västmanland
Pia Carlsson, Norbergs bibliotek

Nära knyten till arbestgruppen finns även Karin Almén Åberg och Anette Eklund som är vårdutvecklare inom Barnhälsovården i Region Västmanland.